Het Nieuwe Atlantis: de Receptie van Uranus en Neptunus

We leven onder of in het energieveld wat Neptunus en Uranus scheppen deze tijden, doordat ze in elkaars teken staan. Receptie, in elkaars teken op bezoek, waardoor ze een aaneengesloten gebied beheersen van Waterman en Vissen, wat een enorme afdruk zal nalaten op onze tijd, geschiedenis gewijs gezien. Omdat Uranus een omloop heeft van 84 jaar om de Zon en Neptunus een omloop van 156 jaar om de Zon, ontmoeten ze elkaar niet zo vaak, en vindt deze receptie elke ongeveer 172 jaar plaats.

We kunnen dit natuurlijk in de geschiedenisboeken terugzoeken en kijken wat er tijdens de andere recepties gebeurde, maar het jammere van geschiedschrijving is dat het zoeken subjectief gebeurt. De geschiedschrijver verhaalt wat zich in de context van zijn eigen perceptie afspeelde, oftewel; elk geschiedenisboek vertelt tevens iets over de achtergrond van de schrijver.

Lees maar eens een geschiedenisboek wat op de middelbare school wordt gebruikt over de Franse Revolutie, geschreven door een Fransman, en lees er dan één geschreven over hetzelfde onderwerp door een Duitser. In Indonesië wordt er helemaal niet over de Franse Revolutie verhaald . Mensen in andere culturen hebben een heel ander beeld van de geschiedenis dan wij, die hier in Nederland leven en zijn opgegroeid.

Dus wat moet ik opzoeken over de receptie van Uranus en Neptunus in 1837? Welk land zal ik nemen? Welk werelddeel? Wie schrijft er over wereldgeschiedenis op een objectieve manier? Zoals een buitenstaander (aliën, buitenaardse, ziener) zou doen? Laat staan dat de receptie van deze twee buitenplaneten een zeer onbewust en spiritueel gebied bestrijkt, we hebben het niet over Mars en Jupiter, deze receptie neemt ons mee naar de buitengebieden van ons Zijn, naar het volwassen en wellicht onbekende deel van het menselijk bewustzijn, daar waar genialiteit en spiritualiteit liggen verborgen als juwelen in een afgesloten schatkist.

De receptie opent een deur tussen deze twee velden en verbindt ze daarmee aan elkaar, waarmee je toegang krijgt tot een deel van het collectieve en ideele vermogen van de mensheid, wat zich in elkaar verdiepend, zal vormgeven als een spiritueel groeistuip van al wat leeft op deze planeet in dit Zonnestelsel. Een spiraalvorm die zich in de bloei van haar vorm bevindt alvorens opnieuw het beginpunt te bereiken, en met een zwaai van energetische kracht een volgende spiraal te beginnen, wanneer Uranus in het teken Ram komt en Neptunus zijn eigen teken induikt.

De receptie dus. Wij leven er middenin. Toen Uranus in Waterman liep ging hij mijn 9e huis van studie binnen. Het was het moment dat ik werd ingeloot voor de opleiding astrologie bij Achernar. Toen Uranus over het MC ging startte ik mijn astrologische praktijk. Natuurlijk was op dat moment Neptunus bezig mijn cusp 9 over te gaan en daarmee dook ik vol in de combinatie, met astrologie en de naam Atlantis voor mijn praktijk, vormgevend aan Uranus in 10 en Neptunus in 9.

Het is leuk om te kijken welke huizen het totale receptiegebied bestrijken in je radix. Dit gebied lift zich uit boven de alledaagsheid van je horoscoop en de andere transits, doordat het verlicht is door de wil tot creativiteit en spiritualiteit. Waar wordt dit vormgegeven? In welk levensgebied van je radix?

Dat mijn praktijk Atlantis zou gaan heten, stond allang vast voor mij. Mijn leven lang heb ik intense dromen gehad over een leven waarin ik in verbinding stond met Alles om me heen, op een open en heldere wijze, waar alles in het Licht was en niets in het donker. Dat herinner ik me en ook dat dit leven eindigde in een verdrinking in een vloedgolf, en pas op latere leeftijd heb ik deze ervaring onbewust, als droom, om weten te zetten in een overlevingservaring, namelijk door het krijgen van kieuwen waarmee ik het water kon ‘inademen en de zuurstof eruit kon filteren en het water kon laten weglopen uit de kieuwen’ als een vis, hoewel het voelde alsof ik een dolfijn was.

Het concept dat de 64 miljoen mensen die bij de laatste vloedgolf over Atlantis, zo’n 10.000 jaar geleden, zijn verdronken, zijn overgegaan in het dolfijn-bewustzijn, heb ik later elders ook wel gelezen. Het is dus niet nieuw en dat versterkt mijn beleving hierin. Atlantis was een mannelijk gerichte samenleving die zich bevond op aarde in het gebied tussen Noord-Amerika en Europa. Hier ligt onder water dan ook de Atlantische heuvelrug en we zien nog de toppen van Atlantis gebergten uitsteken boven water in de vorm van de Azoren en de Canarische Eilanden. Mee te gaan op de bewustzijnsgolf van dromenland, naar een eilandenrijk Atlantis van toen, is iets wat heel goed past in het energieveld van de receptie tussen Uranus en Neptunus.

Neptunus kennen wij allemaal als de droomwereld van het ongeziene, de wereld van het collectief onbewuste. Uranus is de lichtblauwe, sprankelende luchtstroom die durft te geloven in de nieuwe ideeën en idealen. Uranus en Neptunus samen hebben de kracht om het begrip tijd als een lineair gegeven, om te buigen naar tijd als een zich om je heen uitwaaierende cirkel, waarbij elke daad zich laat zien als de energiegolfjes veroorzaakt door een steen die in stilstaand water wordt gegooid.

Saturnus, hoeder van de Tijd, de grensbewaker, is dan daadwerkelijk de deur geworden tussen de dualistische en de magische wereldbeleving.

Nu de aarde, onze Gaia moederplaneet, overbevolkt is, kunnen we constateren dat er een enorm aantal mensen aanwezig is die willen meemaken wat er te gebeuren staat. Zien wij de mens als een zich reïncarnerende ziel, die van manifestatie tot manifestatie zich een weg baant van donker naar Lichtbewustzijn, dan zijn er in onze tijd wel héél veel zielen die er nu bij willen zijn. Bij wat? De tsunami in Azië opende een oude bewustzijn, heel veel mensen hebben dit gevoeld als een herinnering. Maar een zee die je overspoelt, kan ook overdrachtelijk zijn, het kan ook een vorm van nieuw bewustzijn betekenen, wat zich wereldwijd verspreidt.

Pluto staat conjunct het Galactisch Centrum op dit moment. Zien we de melkweg als ons spiraalstelsel in het heelal, dan bevindt ons Zonnestelsel zich in één van de buitenarmen van de spiraal. Kijken wij vanaf de aarde naar Pluto en daaráchter naar de Dierenriem, dan staat Pluto op 26 graden Boogschutter, precies daar waar wij tevens het Centrum, de complete donkerte van het midden van het melkwegstelsel ontwaren.

Pluto vormt alsdus een scherpteprisma voor de energie die ons nu rechtstreeks wordt toegespeeld vanuit dit Centrum. Dit prisma schijnt haar straal op jou en vraagt aan je, zoals een moeder zou doen: ‘Hoe is het nu écht met je?’

‘Wat is jou IJkpunt?’ is een vraag die ik graag stel aan mensen. Waar ligt jouw werkelijke beleving? Veel van wat er nu onecht en onwaar is in je leven, valt weg. Alsof het Pluto-prisma alleen aanraakt wat je ware ziel is en de rest ineens vaag, onduidelijk en zwart/wit en niet ter zake doende wordt. Wat blijft er bij jou over? Bij sommigen is het IJkpunt geld, bij anderen hun kind of hun geloof of hun natuurbeleving of het besef van de dood.

Langzamerhand lijkt er tevens iets als nieuw-sjamanisme te ontstaan. Besef van energetisch bewustzijn in mensen, dieren, planten, stenen, wolken, sterren, planeten, de Zon ook.

De receptie van Uranus en Neptunus in elkaars teken is voor mij dan ook ‘een deur welke opengaat naar energetisch bewustzijn, wat zich om ons heen uitstrekt in cirkelvormige spiralen, waarbij de faktor tijd, zoals wij die kennen, verdwijnt en alleen nog handig is om afspraken in de oude vorm te maken met andere mensen’.

In 2010/2011/2012 zal Uranus naar Ram gaan en Neptunus naar Vissen. Een enorme omschakeling en wie zal zeggen hoe dit zal verlopen?

Neptunus wil terug naar een collectief onbewuste, een aarde vol zeeeën en zeedieren, ofwel dit maar dan in overdrachtelijke zin, één geloof over de aarde heen. Uranus wil zich explosief en confronterend manifesteren. In Ram kan Uranus heel goed het begin van een nieuw tijdperk met een nieuwe denkwijze verbeelden. Welke faktor zal ons hier op aarde verbinden in de tijd die komen gaat? Venus, liefde, is in juni 2004 voorlangs de Zon gekomen, en zal dit tweemaal doen in 2012. Liefde, verbinding, hartsbewustzijn, vrouwelijkheid, de weg naar binnen nemen.

Het mannelijke van Atlantis had iets nodig, een Godin. Pas in de verbinding tussen de God en de Godin kunnen wij de weg van het hart gaan, is de deur naar binnen geopend, en ervaren wij dat alles, alles , allang in onszelf lag besloten, en dat wij de creators zijn van ons eigen leven.

Ik hoop van harte dat deze tijd, dat wij de receptie van Uranus en Neptunus meemaken, terwijl Pluto zijn prisma gebruikt voor de energie van het Galaktisch Centrum, en Venus driemaal voorlangs de Zon gaat, wij genoeg hebben geleerd om los te laten wat onecht is en naar binnen te gaan naar wat echt is en onze verantwoording zullen beseffen voor wat nieuw is.

ATLANTISCHE OEFENING

De pyramide is een uniek bouwsel met unieke afmetingen, welke zijn kracht allang heeft bewezen. Een pyramide is een heel mooie vorm passend bij deze receptie.

De afmetingen en de vorm, de durf en het idee, de berekening en de samenwerking en eenheidsbeleving, is kracht in een uiting behorende bij Uranus en Waterman.

Het gevoel en de overweldigende beleving, de onbegrijpelijke energiestroom en de onbewezen genezingskracht, passen heel goed bij Neptunus en Vissen. Samen en inéén vormen zij de totale beleving van een pyramide en ik zie de komende tijden, steeds meer van deze energetische pyramidevormen zich manifesteren op en rond de aarde, als een energetisch veld van zuiverheid en ongezien veld van kracht.

Ga ergens zitten waar je rust om je heen hebt. Sluit je ogen en adem rustig in en uit. Probeer je gedachten zo rustig mogelijk te laten worden en geniet gewoon van het ‘Zijn’ hier in je eigen lichaam. Stel je nu voor dat er om je heen een grote doorzichtige pyramide staat in een pastelkleur die jij mooi vindt. Voel de punt van de pyramide hoog boven je, en jezelf precies in het midden van de vier hoeken. Ervaar de pyramide als een veilige plaats die bescherming biedt. Stel je nu voor dat de pyramide zich spiegelt naar de aarde toe, en daar een omgekeerde pyramide met een zandkleur vormt. Voel dat deze omgekeerde pyramide je verbindt met de aarde onder je. Je bent nu Zelf het middelpunt van de dubbele pyramide en hier in dit middelpunt ervaar je alleen nog het Nu, je bent helemaal stil in het Nu.

Beweeg even je handen. Haal eens diep adem. Open je ogen. Kijk nog eens in welke levensgebieden de receptie zich ophoudt in jouw radix. Misschien herken je aan de vorm iets van de spiraal welke zich in jouw leven wil manifesteren. Aan uiterlijke beleving schort het meestal niet zo. We hebben boeken, cursussen, kristallen en wierook. Maar is er in jouw leven al plaats voor de Godin, de zuiver innerlijke beleving, het pad door het Hart naar binnen? Pas als je de balans tussen de God en de Godin, het uiterlijke beleven en het innerlijke beleven hersteld hebt, is er ruimte voor het nieuwe, de nieuwe Tijd, de nieuwe Wereld, waarbij elke gedachte, uitspraak en daad, uit je bewustzijn voortkomt als zijnde een onderdeel van het Collectief Bewuste, de kosmische Lichtzee waarvan wij allen deel uitmaken.

Voorlopig zijn we nog wat ver van huis, wij , de mensheid, die in het totale bestaan van de aardbol, afgezet op een klok van 12 uren, pas in de laatste minuten zijn verschenen, voeren nog steeds oorlog, buiten elkaar nog steeds uit, en vervuilen de aarde, water en lucht van deze moederplaneet die voor ons zorgt. Wij zijn alles, Alles, Zelf. Het is één grote spiegel die je om je heen ziet. Uranus spiegelt en Neptunus herinnert collectief. En nu hebben we de mogelijkheid om ons hier bewust van te worden samen. We zijn alles zelf.

Wat deze receptie in combinatie met Pluto functionerend als prisma voor het Galactisch Centrum, tevens inhoudt, is dat de drie buitenplaneten, Uranus, Neptunus, en Pluto, hiermee in een bijzondere en opzienbarende situatie verkeren. Oftewel, ons vermogen tot verbindend denken, collectief invoelen en universeel besef, tesamen met het zicht op een kleine waterplaneet in een immens melkwegstelsel, geeft ons ‘volwassen en relativerende vermogen’ een grote nieuwe impuls, terwijl deze impuls er tevens de oorzaak van is dat onze andere psychologische vermogens, samengenomen in Zon tot en met Mars, zich nu laten herinneren als niet meer en niet minder dan ‘tools’ ‘gereedschappen’ waarmee wij ons kunnen handhaven en waarmaken in deze wereld.

En daarbij Jupiter te herkennen als de veelheid van flora en fauna, elk uniek en deel van het geheel, alsmede Cheiron, welke wij langzamerhand kunnen omarmen als de gewonde genezer in onsZelf, de weg die leidt naar innerlijke bevrijding door het Zelf te herkennen als gewond door de lessen van het leven op aarde, welke indien eenmaal geaccepteerd en gerespecteerd, deel uit gaan maken van de persoonlijkheid, en daarmee tot aanwijzing worden voor de pijn van de andere mens, hierbij een handreiking zijnde en een kado tot genezing van elkáár, geeft de astrologie veel zuivere klanken die samen het muziekstuk van het universum spelen.

Wij leven dus in een bijzondere tijd. Innerlijk is het zo duidelijk uitkristalliseren van de drie buitenplaneten ten opzichte van de andere planeten een open deur naar een nieuw licht op het mens-zijn, en in mijn beleving geeft dit gevoel voor het licht-bewustzijn in je DNA, bewustzijn in de ontelbare krachtbolletjes in je eigen lichaam, welke door middel van energetische straling in één lijn verbonden zijn met alle andere levensvormen, welke weer hun eigen DNA bewustzijn hebben, wat nu op-licht, en daarmee ben ik terug bij de kosmische Lichtzee, waarin alles verbonden is en niets apart staat en waar alle beslissingen invloed uitoefenen op het geheel.

Astrologisch gezien, hebben de aspecten altijd twee uitingskansen.

Zo kan met een transit van Saturnus door je 7e huis, er een oudere, wijze werk- of levenspartner je pad kruisen, maar het kan ook dat jij vanuit jeZelf, de persoonlijke relaties op een koelere, afstandelijke, en meer verantwoordelijke manier gaat ervaren en vormgeven. Zo kan de receptie en het vervolg met Uranus in Ram en Neptunus in Vissen, door het transformatievermogen van Pluto, ook uitkomen als de komst van een te grote meteoriet naar de aarde, of de landing van een bemand buitenaards voertuig. Dit zou ook een enorme wissel trekken op de kracht tot balans vinden in jeZelf voor iedereen hier op aarde. Wat is jouw IJkpunt dan? Misschien is het IJkpunt te vinden waar je 26 graden Boogschutter vindt in je radix. Bij mij in het 6e huis, mijn dagelijkse beslommeringen, en dat raakt inderdaad een snaar, hier ligt voor mij een enorme aarding.

Voorlopig ga ik er echter vanuit dat de receptie en het vervolg een innerlijk zaak zijn en wij deze transformatie innerlijk doormaken en daarmee een nieuwe wereld zullen scheppen met elkaar.

‘Het Antwoord ligt in jeZelf’ is een simpele waarheid, maar zo waardevol.

Eenmaal de wereld te ervaren als de spiegel van je eigen keuzes, geeft je de mogelijkheid je keuzes aan te passen, en de wereld om je heen hiermee te veranderen.

Wat wil je? Wat doe je? Het is aan jou.

De Godin leert je innerlijk te ervaren, en te durven varen op je innerlijke kompas, hoe hoog de golven ook worden, en te genieten van je innerlijke beleving.

Creativiteit en spiritualiteit in een nieuw jasje, aangegeven door het Galactisch Centrum, namelijk als tijdloos spel in een magische wereld, als onlosmakelijk deel van een kosmische Lichtzee, samen verantwoordelijk voor het Leven op aarde. Dat is vreugdevol en licht, daar spelen dolfijnen en vladderen vlinders. Dat is éénzijn met het leven.

Op August 2, 2007