Communiceren, hoe doen we dat?

Anneke Guis is medewerkster van het blad Paraview dat 4x per jaar wordt uitgegeven. Daarin schrijft zij in elke uitgave een interessant artikel, de maandhoroscopen voor 3 daaropvolgende maanden en heeft zij een vragenrubriek waarin lezers hun probleem kunnen voorleggen.

Communiceren, hoe doen we dat?
Als mens communiceren we maar voor een klein gedeelte met woorden. In uitstraling, gebaren en gedachten zenden we een nog groter deel aan informatie uit waar onze omgeving op reageert.

Ons persoonlijk bewustzijn is datgene waar we weet van hebben. De wijze waarop we reageren, de woorden die we spreken en de handelingen die we doen en waar we over na denken. Sommigen onder ons menen dat deze bewuste vorm de enige is die er bestaat en deze personen ontkennen al gauw alle uitspraken en handelingen die bij hen voortkomen uit het onbewuste en een negatieve lading bezitten. Mensen die moeite hebben om de schaduwkant van henzelf te leren kennen, zien deze kant wel in de ander en vreemd genoeg leggen ze daar juist extra nadruk op.

Jonge kinderen zijn zich nog niet bewust van zichzelf en leven voornamelijk hun maankant uit. Door ervaringen op te doen in de buitenwereld en te leren van andere individuen, ontwikkelen ze hun zonnekant of zelfbewustzijn of ego. Dat heet gronden of aarden. Kinderen zijn dan ook in het eerste deel van hun leven de spiegel van hun ouders omdat ze geconditioneerd, oftewel getraind zijn in het reageren op situaties. Deze manier van reageren is in eerste instantie onbewust en gaat als het ware automatisch……. totdat het kind zich bewust wordt van zijn of haar eigen ego en zijn persoonlijk pad in het leven wil gaan volgen.

Hoe communiceren we eigenlijk met elkaar?
Een pasgeboren baby heeft nog grote affiniteit met de geesteswereld en is open in het aangaan van alle prikkels die hij krijgt aangedragen vanuit zijn omgeving. Een zuigeling kan zowel deel uitmaken van de moeder als van de vader zonder te beseffen dat het een eigen individu is. Zelfs tijdens de prenatale fase maakt het kind al contact met de omgeving en hoort het geluiden maar ontvangt ook signalen op gevoelsgebied, waaronder emoties van vader en moeder maar ook situaties die emoties opwekken. Zulke “sferen”en ervaringen zijn in de horoscoop te zien op het gebied van voor de geboorte; het 12 e huis, de karmische plek of het vlak van het collectieve. Wanneer een kind niet gewenst is, kan deze emotie van de ouders zich omzetten in een gevoel van afwijzing van het eigen ego en kan daar faalangst of ontkenning van het eigen ego doen ontstaan. Het kind zal in het nieuwe leven het idee hebben dat het er niet mag zijn en niets voorstelt. Deze emotie is echter al langer (in karma) bij het kind aanwezig en dient opgelost te worden. De setting bij de “nieuwe” ouders is precies de goede waarin het kind tot ontwikkeling komt. Niet zozeer omdat de ouders het kind zo stimuleren maar veeleer doordat het kind de gewortelde emotie opnieuw tegenkomt, zo ook de frustratie om er vervolgens zelf mee aan het werk te gaan.

Kleur en plaatjes

Het jonge kind heeft in eerste instantie zich de gesproken en geschreven taal nog niet eigen gemaakt en communiceert op een ander level. Als mens communiceren we maar voor een klein gedeelte met woorden. In uitstraling, gebaren en gedachten zenden we een nog groter deel aan informatie uit waar onze omgeving op reageert en daar reageren jonge kinderen dus extra sterk op. Emoties laten zich voor sommigen bewust zien in onze aura, in kleur. Die beleving voelen/zien wij als mens allemaal op onbewust niveau. Naast de uitstraling in kleur, zijn onze gedachten te zien in plaatjes als een soort esoterisch dubbel om ons lichaam heen. Dat is wat een paragnost ziet in beelden. Mensen die hoogsensitief zijn voelen de emoties van anderen en kunnen daar onbewust op reageren. Kinderen zijn, wanneer ze nog in de mythische fase verkeren tot zo ongeveer 7 jaar, allemaal nog hoogsensitief en vangen veel op vanuit hun omgeving.

Wij zijn in staat om met onze gedachten, onze persoonlijke beleving, verwachting, wensen of angsten uit te zenden naar de buitenwereld. Individuen die zich minder bewust zijn van dit gegeven, projecteren dit voor een groot gedeelte op hun omgeving die als klankbord gaat dienen om bewustzijn te creëren. Dus als je hardleers bent, kom je steeds weer hetzelfde tegen. Als je weet waar het om gaat in je leven, besef je dat je de hoofdrol hebt in je eigen toneelstuk en mensen en situaties zelf aantrekt om iets op te lossen, te ontwikkelen of te groeien.

Kinderen kunnen dat nog niet, die ontvangen voor het merendeel informatie en slaan het op. Vertonen zij ongewenst gedrag, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de volwassene om dat om te vormen. Kijk naar je kinderen en je komt erg veel van jezelf te weten. Je eigen kind vangt alles van je op, ook je geheimen en je angsten! Het is verstandig om je kind op een goede manier in te lichten over alles wat er zich afspeelt en het te leren omgaan met verantwoordelijkheden maar dat vooral door een zuivere vorm van communicatie toe te passen. Kinderen kunnen nachtmerries krijgen van een eigen angstige ervaring maar ook van de angst van jou of van anderen. Zelfs van verkeerde gedachten uit hun omgeving, kunnen ze uit hun evenwicht raken. Wanneer je naar het programma van Derek Ogilvie kijkt, kom je dit principe veelvuldig tegen.


Synchroniciteitprincipe
Niet alleen kinderen zijn is staat om (nog) op deze manier te communiceren, wij volwassenen doen dat ook. Alleen is het merendeel zich daar niet meer zo van bewust en al zover “geaard”, spiritueel ontnuchterd zou je kunnen zeggen dat het ook wordt ontkend. We weten allemaal dat vrouwen die zwanger zijn, ineens overal kinderwagens tegenkomen enz. Natuurlijk voor een deel omdat hun interesse daar ligt en zij meer opmerkzaam zijn maar ook omdat ze op die gedachtegolf frequentie gaan zitten en andere personen, zaken en informatie gaan aantrekken die daar mee te maken hebben, het zgn. synchroniciteitprincipe.

Wikipedia: De term synchroniciteit (letterlijk: gelijktijdigheid) is in 1930 bedacht door de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung. Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart het als "meer dan gewoon toeval"; omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken schijnen te hebben, maar niet zo dat het ene het andere heeft voortgebracht. Jung zag synchroniciteit als een ander verklaringsmodel dat naast causaliteit zijn plaats verdiende.

Ik zie het als het onderling contact maken op telepathisch niveau waardoor je personen en situaties tegenkomt die synchroon lopen met je eigen belevingswereld maar daar niet direct een functie in vertegenwoordigen, het kan ook een collectief doel dienen. In ons persoonlijk ontwikkelingsplan trekken we personen en situaties aan die wel een functie vervullen. Vb. omdat ik al een tijdje met gedachtebeelden rondloop over een nieuwe tijd en het verlangen heb om holistisch te kunnen werken m.n. in het onderwijs, trek ik cliënten aan die hier op hun manier ook mee bezig zijn en vinden er op school allerlei veranderingen plaats ( bv. kinderen die contact maken met overledenen en er contact gelegd wordt met mij als astroloog en niet als juf) waardoor er nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Geweldig!


Invloed op de evolutie
Je kunt je voorstellen als je hier bewust mee bezig bent en met de stroom hierin mee gaat, je op deze wijze je eigen mogelijkheden creëert.
Wat gebeurt er echter als je niet door hebt waar je naar toe moet en je de neiging hebt om vast te blijven houden aan het oude vertrouwde uit angst voor het nieuwe?
Dan word je misschien ontslagen, of krijg je een burn-out, of gaat je bedrijf failliet.

Maar onze mensheid, wij mensen op aarde, hebben met z`n allen ook een enorme invloed op de evolutie. We doen het zo goed als zich ergens een ramp heeft voltrokken door ons gezamenlijk in te spannen of 5 minuten stilte op dezelfde tijd in acht te nemen en onze gedachten te verenigen in positiviteit maar waar is die bewuste vorm op andere momenten? Als wij in staat zijn de evolutie te herkennen en te aanvaarden, is het niet nodig om wakker geschud te worden door rampen en/of andere signalen. Wat voor ons als individu persoonlijk werkt, werkt ook op die manier collectief! Gaan we met z`n allen in rampenscenario zitten uit angst voor het jaar 2012, tja dan gebeurt er natuurlijk van alles. Maar zijn we in staat om onze angsten aan de kant te zetten en omarmen we de nieuwe tijd, een tijd waarin waarschijnlijk wel alles op z`n kop wordt gezet, dan kan het achteraf ook een verlossing blijken te zijn.

Een nieuwe tijd
Als we zien dat het top-down denken van het hoogbegaafde kind, Pluto in Steenbok is en de Steenbok-Kreeft as symboliseert (terug van de eenzame top der macht naar het voelen met z`n allen), hoeft een dergelijk principe niet naar voren te komen in een symbolische gebeurtenis als de aanslag op de Twin Towers (het World Trade Center in New York) waarbij de top wordt aangevallen en vervolgens genadeloos down gaat.
Deze symbolisering heeft de wereld in de grondvesten (Kreeft) doen schudden maar gaat vooraf aan een nieuwe tijd, een nieuwe vorm van denken en een nieuwe generatie.

Hoe meer we weten van spiritualiteit, hoe beter we de taal en symboliek van de natuur, de mens en de wetten der synchroniciteit leren begrijpen.

Als we over de dood dromen, denken we vaak dat we dood gaan. Of als we een kind baren in onze droom, denken we zwanger te zijn? Doodgaan is transformeren en een kind baren is herboren worden, dat ben je gewoon zelf. Een overstroming in de natuur is een overvloed aan water en water heeft met de maan te maken en de maan zijn onze emoties. Heb je lekkage in huis, is er iets in je leven dat met emoties te maken heeft en waar je op dat moment aandacht aan moet besteden.

Waar je ook rekening mee moet houden, is dat we als mens een magnetisch veld hebben dat voor de ene persoon sterker werkt dan voor de ander. Wanneer je je in een lastige situatie bevindt of je hebt erg veel verdriet, door het overlijden van een dierbare, dan kan door het sterke magnetische veld dat om je heen ontstaat, een lamp knappen of apparatuur kapot gaan. Soms worden zulke signalen toegedicht aan allerlei vage dingen, klopgeesten e.d. Nu wil ik niet ontkennen dat dat bestaat, maar ik ga er voor het merendeel vanuit dat onze eigen onbewuste kant en daarbij onze angsten heel wat teweeg kunnen brengen wat geplaats kan worden onder de noemer van paranormale situaties of geesten.

Daarbij kan het zijn dat degene die het hardst roept dat dat niet bestaat, zijn eigen angsten zoveel mogelijk onder controle probeert te houden, onbewust leeft en in projectie veel oproept. Wanneer je helder gaat kijken wat je tegenkomt in je leven, zul je minder snel roepen: ”heb ik niet gedaan, is mijn schuld niet enz.” want dan zul je beseffen dat het met jouw thema/levensles te maken heeft en je het zelf hebt opgeroepen om er mee aan het werk te gaan en op te lossen.

In verbinding
Veel mensen op aarde durven zich niet kwetsbaar op te stellen of denken dat ze perfect moeten zijn. Juist het delen van verdriet en emotie brengt ons dichter bij elkaar. Kunnen we dat niet op een natuurlijke menselijke wijze tot stand brengen, dan zullen we daar natuurrampen e.d. voor nodig hebben om het op die manier wel te bereiken. Hardleers zijn vraagt nu eenmaal om pijnlijke lessen (Saturnus).

Ik heb de omkering van dit proces eens verwoord in de vorm van een gezegde: het is niet meer de olifant in de porseleinkast maar de muis, om uit te drukken dat de principes (archetypische beelden) los gelaten dienen te worden.

Kijk eens de wereld in en ontdek op hoeveel gebieden hier al ontwikkelingen te zien zijn. Zo verscheen er een YouTube filmpje van een donker gezin dat op natuurlijke wijze een blank kind kreeg dat geen albino was en een poes die een puppy/kitten heeft geworpen.

Alles en iedereen staat met elkaar in verbinding en wanneer we realiseren dat er geen tijd is en geen afstand en dat onze gedachten veel verder reiken dan onze woorden dan kan er een totaal nieuwe wereld voor je open gaan.


Retrogradepersoon
In de astrologie kun je Mercurius, de planeet van de communicatie, retrograde hebben staan. Dat betekent dat je dan als persoon (retrograde is teruglopen) in staat bent ideeën te ontlenen aan het universele bewustzijn van vroegere tijden en zo verbanden kunt leggen tussen verleden en heden die voor anderen niet te zien zijn. Zo`n persoon zit op een andere golflengte wat betreft zijn geestelijke leven en is niet afgestemd op dezelfde beleving in tijd en ruimte als de rest. Processen gooit hij overhoop omdat vaak de tijd en daarbij ook de gebeurtenissen eerder worden waargenomen waardoor men onbewust de eerste fase van de confrontatie al in de geest heeft doorleefd en reageert door te accepteren. Dat is voor de buitenwereld heel vreemd en hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. Simpel gezegd kloppen de plaatjes in het esoterisch dubbel niet met de tijd.

Zo`n persoon kan de informatie reeds bezitten dat iemand in de naaste omgeving komt te overlijden en heeft dit al verwerkt, bewust maar vaker nog onbewust. Wanneer de gebeurtenis plaats vindt, reageert deze persoon niet vanuit schrik maar vanuit acceptatie wat voor anderen in de omgeving vreemd kan zijn. Echter naarmate de tijd vordert, komt deze fase wel aan bod, maar vaak als eindpunt en niet als begin. Paragnosten hebben moeite met deze mensen om de plaatjes correct te verbinden aan het hier en nu en kunnen daardoor ook in verwarring raken wanneer ze contact maken met zo`n persoon.

Een ander boeiend gegeven is dat deze mensen in staat zijn telepathisch kennis over te dragen. De persoon projecteert deze energie op elk individu waarmee hij communiceert en doet dit op zo'n subtiele manier dat dit vrijwel ontgaat aan de aandacht van de ander. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat zo`n iemand door in contact te treden met een ander en diens identiteit aan te nemen, communiceert met zichzelf. Terwijl een deel van hem in zichzelf blijft, dringt een ander deel de psychische ruimte van de ander binnen. De andere persoon verliest hierdoor tijdelijk zijn eigen identiteit en begint de gedachten, wensen en verlangens van de retrograde persoon over te nemen. Als de retrograde persoon onbewuste beelden bezit, waarmee hij niet geconfronteerd wil worden, dan volgt er een terugkaatsing door de andere persoon die nu een spiegel is geworden. Helaas wordt dit gewoonlijk niet bewust gemaakt waardoor men de ander verantwoordelijk kan stellen voor diens negatieve uitingswijze.

In die gevallen waarbij een persoon met een retrograde Mercurius een zeer positief of verheven Karma of levensopdracht bezit, kan hij door middel van deze gedachteprojectie het bewustzijn dat hij heeft bereikt op andere personen overdragen. Zo kan hij op een heel onbewust niveau de rol van mystieke leermeester spelen. Een interessant gegeven als zo`n persoon inderdaad les geeft. Het kan heel goed zijn dat zijn studenten kennis ontvangen zonder dat die in realiteit wordt overgedragen. Dit kan de vorderingen van een klas beïnvloeden en oorzaak zijn van een hogere scoring op onderdeel waarin die leerkracht les geeft.

Karma
Het is interessant na te gaan hoe deze gedachteprojecties eigenlijk tot stand komen. Door middel van de woorden of handelingen van een persoon met een retrograde Mercurius begint het andere individu denkbeeldige “eigen emoties” te ervaren (enthousiasme, vreugde, pijn of verdriet) die te maken hebben met de inhoud van de gedachte die op dat moment wordt over gebracht.

Zodra iemand zo`n emotie begint te voelen, denkt hij dat hij met zijn eigen emoties heeft te maken en gaat er een handeling aan verbinden. Het werkt alleen als er tussen twee personen een onbewuste identificatie mogelijk is. In feite wordt op deze wijze een heleboel Karma uitgewisseld. De vraag is wiens doel dit heiligt vooral als het om negatief karma gaat. Op het moment dat er zo`n verbinding tot stand komt, zal het in ieder geval zijn ontstaan op grond van onbewuste inhouden die door het contact bewust gemaakt dienen te worden en waar een eventuele levensles aan verbonden is. Overigens werkt deze vorm van contact leggen ook bij andere retrograde planeten maar dan op een wijze die bij de inhoud van die planeet hoort.

Mercurius loopt regelmatig retrograde, dus lopen er behoorlijk veel mensen rond op aarde die op beschreven wijze communiceren. Er kunnen dus genoeg misverstanden ontstaan vooral als het planetair nog eens extra benadrukt wordt in het hier en nu. Dan veroorzaakt deze retrograde stand, misverstanden in gesprekken, verkeerde afspraken, verbindingen die niet tot stand komen, telefoonlijnen die niet werken, de tv die uitvalt, verkeerde informatie over vertrektijden en bedenk zelf nog maar meer mogelijkheden. Het grappige is, als je op de hoogte bent van deze planeetstanden, eigenschappen enz. kun je beter accepteren. Dat is vooral ook de functie van astrologie: bewustwording, acceptatie maar ook leren anticiperen.

De eerst volgende keer dat Mercurius retrograde loopt, is vanaf 10 december tot 30 december van dit jaar. Let eens op of je extra verwarrende situaties tegenkomt of zaken die met communicatie te maken hebben en mislopen. Wanneer dat zo is, lach er dan maar om, accepteer het en realiseer je dat het spoedig beter zal gaan. Door zo in het leven te staan, kunnen we frustratie en agressiviteit om gaan vormen naar begrip: Zo boven, zo beneden!

Op December 5, 2011