Een nieuwe vorm van liefde

Op 6 juni 2012 heeft er een bijzondere passage plaatsgevonden van de planeet Venus langs de Zon. De eerst volgende keer dat dit fenomeen zich voordoet, zal zijn in december 2117, een hele tijd te gaan nog. Wat is nu de invloed van zo`n bijzondere planeetstand op ons persoonlijk leven en de levensgemeenschap op aarde gezien vanuit de Astrologie.

De planeet Venus is vernoemd naar de Romeinsegodin van de liefde. Haar astrologische eigenschappen hebben dus te maken met liefde, het relateren, in harmonie en balans zijn met jezelf en anderen en het komen tot een verbinding, het vrouwelijke principe. De Zon staat voor onze kern, het ego of het zelfbewustzijn, het mannelijke principe. Het is de wijze waarop we bewust deelnemen in de wereld en naar handelen of waar we conclusies aan verbinden. Het samengaan van deze twee planeetenergieën legt de nadruk op het in harmonie komen met jezelf en daarmee met alles om je heen. Maar er speelden nog meer energieën mee van andere planeten op het tijdstip van de zonsverduistering.

De conjunctie voltrok zich zo ongeveer rond 3.10 uur in de ochtend en tegelijkertijd stond de Maan conjunct Pluto. Deze stand geeft diep ingrijpende emotionele ervaringen en in het teken Steenbok heeft dat te maken met je autoriteit en persoonlijkheidsstructuur. In negatieve vorm kun je hier spreken over emotionele manipulaties. Maar positief gezien en vanuit de Venus/Zon invloed zou je kunnen zeggen dat we beter inzicht krijgen in onze gevoelswereld en in hoe we bv. zorg moeten dragen voor onszelf en anderen. Het gaat hier om een transformatie in de basisstructuur.

Deze Venus passage langs de Zon en het jaar 2012 hebben duidelijk met elkaar te maken want als samenleving en maatschappij moeten we evolueren naar een hogere vorm van verhouden tot elkaar en verbinden. In de loop der tijd zijn we door de snelle maatschappij het *diepere* contact verloren en is dit veranderd in een oppervlakkige en snelle vorm van communiceren en uitwisseling. Het observeren van, verdiepen in - en inleven in anderen, is op de achtergrond geraakt. De meest belangrijke vorm van informatie inwinnen vanuit interesse in de medemens is verdrongen door verslaggeving te maken van allerlei waarneembare en concrete feiten. Logisch dat hierdoor begrip en tolerantie maar vooral ook het empathisch vermogen in de verdrukking is gekomen. Het verwerken van feiten en op zich staande handelingen, heeft gezorgd voor versnippering van het totaalbeeld en terugkoppeling naar eigen processen. Immers niet hoeven nadenken over motieven, oorzaak en gevolg geeft geen bewustwording van de verantwoordelijkheid die hiermee in verband staat. Er wordt dan vooral vanuit automatisme gereageerd. De persoonlijke betrokkenheid is op de achtergrond geraakt.

De planeetstanden van de laatste Venus/Zon conjunctie dwingen ons om egobelangen los te laten en anders te gaan denken maar vooral anders te verbinden. Ons bewustzijn komt op een hoger niveau en stelt ons in staat om op geestelijk niveau beter contact te leggen met anderen. We kennen allemaal wel de zogenaamde toevalligheden zoals je vriendin die opbelt terwijl je aan haar denkt maar dat is niet iets uitzonderlijks. Wanneer we spreken over het loslaten van het ego, hebben we het over een symbiotische vorm van verbinden en samengaan. Een vorm die we als de hoogst mogelijke liefdeservaring kunnen omschrijven waarin je volledig opgaat in elkaar en waarin er iets persoonlijks opgelost kan te worden. Je kunt het gevoel hebben dat er een magnetische aantrekkingskracht werkzaam is waar je gehoor aan moet geven en wat uitgeleefd dient te worden. Het kan even plotseling weer verdwijnen als het gekomen is maar het laat een diepe indruk achter waardoor je na dit proces niet meer dezelfde persoon bent als voor die tijd. De les wordt geleerd en kan ingrijpend zijn maar de ervaring is rijk. Kijkend naar de ander zal je een grote spiegel voorgehouden worden waarin je verkeerde handelingen van jezelf uit het verleden heel duidelijk ziet verschijnen. Zo concreet waarneembaar en herkenbaar, weet je precies waar je valkuil ligt.

Pluto zorgt voor een transformatie naar een andere vorm van verantwoordelijkheid, gezag en autoriteit vanuit de basis van onze emoties. Een universeel liefdesgevoel ligt binnen handbereik wat sommigen letterlijk als warmte in het lichaam kunnen ervaren. De buik is de plek waar emoties liggen en van waaruit je contact maakt met je diepere kern en pijnplekken geheeld kunnen worden. Wanneer wij als individu ons overgeven aan deze nieuwe vorm van liefhebben zal de uitwerking zichtbaar zijn door de vorming van andere normen en waarden in onze maatschappij. Er zal meer naastenliefde, duurzaamheid en respect ontstaan. Dat is vooral te merken binnen de communicatie van autoriteiten naar het volk maar ook als gemeenschap onderling. De zachte, vrouwelijke kant zal meer waardering krijgen; ook bij en voor mannen. Diplomatie neemt meer de overhand. Venus heeft de Zon verduisterd wat symbolisch wil zeggen dat de eigenschappen van deze planeet zichtbaarder zijn dan de egobelangen van de Zon. Wellicht komen vrouwen meer aan de macht en nemen zij een voortrekkersrol in.

Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruik maken van deze energie?

Natuurlijk begint het bij jezelf en moeten we ons bewust worden van het vermogen om

  • in harmonie te komen met onszelf door een evenwicht te creëren in het geven en ontvangen.
  • waar te nemen en te leven naar wat goed voor ons is en dat na te streven.
  • keuzes te maken in het leven om de juiste balans te houden of te herstellen.
  • creatieve oplossingen te bedenken waardoor we onze eigen mogelijkheden scheppen.
  • in beweging te komen door datgene aan te trekken wat we nodig hebben.
  • verbindingen te leggen en relaties aan te gaan.
  • schoonheid en creativiteit in het leven te brengen.

En de wil hebben om te werken aan een duurzame, stabiele relatie.

Polariteiten zullen verdwijnen en gebeurtenissen en ervaringen komen in een totaal andere vorm tot ons. Voor het grote geheel is de boodschap dat de goddelijke universele liefde meer binnen ons bereik ligt zodat we vanuit dat gevoel meer begrip en liefde kunnen opbrengen voor anderen. Boosheid, woede of afwijzing heeft vaak te maken met de herkenning van iets of iemand in een onbewust gelegen pijnpunt van jezelf. Zo kunnen we al gekleurd reageren op een persoon die we nauwelijks kennen maar waarin we die allergie tegenkomen. Het transformatieve van deze tijd heelt ervaringen vanuit het verleden en doorbreekt daardoor deze vaste beelden. Dat geeft een opening om de pure energie te ervaren en te zien wat er werkelijk is! Stel je een relatie voor die gevormd kan worden op basis van wederzijdse afweer vanuit oude patronen. Een situatie waarin de betrokkenen elkaar misschien wel konden verwensen bij hun eerste ontmoetingen. Door de krachten van deze tijd toe te laten en dieper in te gaan in de connectie tussen beiden, kan zo`n polariteit omgevormd worden tot liefde. Door werkelijk te zien wie de ander is maar daarbij ook de confrontatie met jezelf aan te durven gaan, zal duidelijk worden welk verleden schuilging achter de oorspronkelijke afwerende reactie.

De les van deze tijd is om niet meer te reageren vanuit oordelen of vaste ideeën maar de vrijheid en de ruimte te nemen om alles zuiver en puur te ervaren in het hier en nu. Zo`n verandering in de basishouding opent niet alleen deuren naar anderen maar ook voor jezelf in een hogere vorm van in harmonie komen met je bestemming op aarde.

Op July 23, 2013