Eris en de strijd op het wereldtoneel

In dit artikel gaat het over Eris. Zij is de drijfveer die vanuit woede en onvrede, met voorbedachten rade, onrust in de wereld brengt. Zij zoekt de confrontatie en is niet bang voor een verstoord evenwicht.

In de periode dat Pluto werd ontdekt, liet de god van de onderwereld (Pluto) letterlijk en figuurlijk van zich horen, met het gevolg dat er een nieuw soort denken voort kwam uit de schok van de Holocaust. De Tweede Wereldoorlog was voor menigeen heftig en schokkend. De hele Joodse gemeenschap werd ontwricht uit vernietigingsdrang. Pluto is in staat je beet te grijpen, om je vervolgens als een weerloze Prosperina mee te sleuren in de wereld van zijn geneugten. Door de ontvoering van Prosperina bracht Pluto de hele natuur uit zijn evenwicht. Pluto kom je tegen bij mensen die vanuit hun sterke overtuigingskracht, jouw persoonlijkheid zonder pardon van tafel weten te vegen. Pluto toont zich in hen die standvastig hun punt naar voren weten te drijven, zonder rekening te houden met de emoties van een ander. Hij is als de wolf, in staat om je met huid en haar te verslinden. Hoe groter het Plutonisch machtsvertoon, hoe groter de machteloosheid. Het machteloze zit hem in het gevoel geen bestaansrecht te hebben, zoals de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nu verschijnt IS op het wereldtoneel, ook zo’n overweldigende, angstaanjagende Plutonische energie. Er lijkt een energetische dimensie aan Pluto te zijn toegevoegd, namelijk: Eris. Zoals het wereldbeeld in de tijd van de ontdekking van Pluto op zijn kop werd gezet, lijkt dit nu weer na de ontdekking van Eris te gebeuren en ontwaakt er een sterke kracht in het bewustzijn van de mens.

Zowel het vernietigende karakter van de mens en de natuur, als het scheppende karakter in de wereld zijn vorm. Maar een wijs persoon sluit zijn ogen niet voor al het leed en onrecht en zal nooit vergeten dat er naast het licht ook het donker is. De kracht van de vernietiging is groot, maar tegelijkertijd is de scheppingskracht net zo groot. We zijn in staat om Pluto in ons bewustzijn toe te laten en te transformeren, net zoals we dat met Eris kunnen. Door alle ruimte voor jezelf op te eisen en door daarmee de ander als het ware op te eten, creëer je energetische duisternis. Je kunt de ander niet levend begraven en verwachten dat het zaakje niet gaat stinken. In mijn boek schrijf ik: Transformatie vraagt om een keuze. Een keuze die je alleen kunt nemen vanuit bewustzijn. Zonder inzicht ben je geneigd om in de valkuil van je alles verterende gevoel te blijven hangen. Als we Pluto in ons zelf hebben weten te transformeren, dan hebben wij de moed om de ander te zeggen wat we nodig hebben en strijden terug als dat nodig is. Niet uit wraak of gevoel van wrok, maar uit respect voor de ander die samen met jou in verbondenheid leeft.

Mogelijk komen er nu en in de nabije toekomst net als gebeurde na de Holocaust veel nieuwe vragen naar boven drijven (toen: hoe had de mensheid het zover laten komen, dat het gedachtegoed van één man zoveel schade had aan gericht? Hoe komt het dat wij mensen, ons in het verleden zo vaak als makke schapen hebben laten leiden door zogenaamde alleswetende ‘herders’?) Nu: hoe maak je je punt duidelijk, je onvrede kenbaar, je boosheid zichtbaar wanneer het onrecht zijn tol eist? Hoe transformeer je de woekerende onvrede van een gemeenschap; hoe komen maatschappelijke en religieuze tegenstellingen tot elkaar; hoe roei je het onrecht uit zonder als een wildeman (de Mars/Ares manier) om je heen te slaan?

Mogelijk is er met de ontdekking van Eris een zaadje gepland, een tegenkracht in wording en gaan we ons eindelijk beraden over hoe het anders moet? We mogen het niet meer toestaan om ons te laten intimideren, we moeten transformeren. Een proces dat met de ontdekking van Pluto op gang is gekomen.

De geschiedenis kent vele voorbeelden van genocide en de drang tot vernietiging. Keer op keer raken we verstrikt in groteske terreurbewegingen. Het oorlogsgeweld zit in het bewustzijn van de ziel. Er kan echter gestreden worden vanuit het motief te overheersen of vanuit het motief van verdediging. Eris strijd voor het laatste. Zij aarzelt niet om alles wat niet gericht is op harmonie en verbondenheid onderuit te trekken. Zij schopt tegen die blokkades aan die het totale evenwicht en samenhang in de wereld tegenwerken en vestigt de aandacht op oneerlijke situaties en hanteert de aanval in gevallen waarbij zelfverdediging wordt vereist. Eris houdt ons een spiegel voor en wil de absurdheid van de strijd uit naam van liefdeloosheid blootleggen. De tijd lijkt aangebroken om de keuze te maken. Hoever willen wij gaan? Hoe strijdbaar zijn wij? Hoe krachtig is onze inzet om de vrede te verdedigen? Het is mijn mening dat de Plutoïden allen onbewuste krachten vertegenwoordigen, kwaliteiten van de ziel. We moeten ze echter wel op een verantwoorde manier leren hanteren. Juist in een tijd waar de nood het hoogst is, kan dit besef doorbreken.

Saskia van Vliet - Sterrentaal

Op September 17, 2015