And the Next President is ...Pete Buttigieg?

Eeen vederlichte astro-politicologische verkenning

Al heel lang volg ik wat er in de Verenigde Staten allemaal gebeurt. Van tijd tot tijd mag ik er ook graag verblijven. En vroeger was mijn wens zelfs om er te wonen. Waarmee maar gezegd wil zijn: ik ben een liefhebber: van het land, de mensen en de waarden die dit land van oudsher schragen, zoals individuele vrijheid en het ontbreken van het in Europa gebruikelijke klassenbesef; niet waar je vandaan komt telt, maar wie je bent en wat je doet. En ja, natuurlijk weet ik dat er ook een andere kant is.

Speaking of which.

Iowa en de presidentsverkiezingen

Een van de bijzonderheden van Amerika is dat er heel regelmatig ‘verrassende’ presidenten worden gekozen, vaak ook kandidaten die van buiten de gebruikelijke politieke kanalen komen. Behoeft deze wijn in de Trump-era nog een krans? De overgang van Obama naar Trump betekende niet alleen een overgang van een Democratische naar een Republikeinse president, het betrof ook een verandering in stijl en cultuur: van de introverte, koele en rationele Obama (waterman ascendant) naar de uitzinnige, OTT (over-the-top) Trump (leeuw ascendant). Wat deze mannen echter gemeen hebben is dat er voor hun kansen als president aanvankelijk geen cent werd gegeven op het moment dat ze hun kandidatuur kenbaar maakten: Obama was te onbekend, te jong en te onervaren, zei men, en niet te vergeten: Afro-Amerikaans! Trump was een clown, een tabloid-stripfiguur en in het geheel niet serieus te nemen.

Wat beide casussen duidelijk maken is dat er bij Amerikaanse presidentsverkiezingen veel mogelijk is. En dat is, inderdaad, een understatement. Op het moment van schrijven (begin november 2019) zijn de democratische kandidaten volop in de race om de nominatie voor hun partij te winnen om het over een jaar (november 2020) als presidentskandidaat op te nemen tegen Trump. Joe Biden, Elizabeth Warren en Bernie Sanders zijn de voorlopers in de aanloop naar de voorverkiezingen, die in februari 2020 traditioneel in de staat Iowa starten. Een poll die deze week uitkwam liet zien dat een vierde kandidaat het in deze staat wel eens goed zou kunnen gaan doen. En iedereen die de Amerikaanse politiek volgt, weet: wie in Iowa scoort, maakt een serieuze kans om presidentskandidaat te worden (door de dynamiek van winnen, de daaropvolgende media-aandacht en het geld van donoren dat dan beschikbaar komt). Ik heb het over Pete Buttigieg, of Mayor Pete zoals Amerikanen hem ook noemen, omdat bij burgemeester is van South Bend, een onbetekenend stadje in Indiana (circa 100.000 inwoners).

Mayor Pete als de anti-Trump.

Mayor Pete is in veel (als in: heel veel) opzichten, het tegendeel van Trump: hij is totaal onbekend, jong (pas 37 jaar), modern (hij leerde zijn partner via een dating app kennen), leger veteraan, en hij komt uitermate bescheiden en ‘feitelijk’ over (maagd ascendant). Het feit dat hij getrouwd is met een man, maakt dat veel politieke analisten denken, dat hij geen kans gaat maken. Als Amerika nog niet klaar is voor een vrouw als president, dan zeker niet voor een homo. Maar zoals gezegd: Amerika kiest regelmatig verrassende personen tot president. Bovendien: Men koos 11 jaar geleden een zwarte president, toen ook ondenkbaar geacht.

Laten we Buttigieg eens onder de loep nemen. Helaas hebben we geen geboortetijd voor Mayor Pete. We weten alleen, uit zijn boek, dat hij ’s avonds is geboren. Dit betekent in ieder geval dat de maan vooraan in het teken boogschutter staat. De kans dat maagd op de ascendant staat, is groot (van 20:15 tot 22:50 uur). Zon staat in het teken steenbok (einde van het teken). Ik hanteer 21 uur (midden op de avond) als voorbeeldtijd (zie horoscoop).

Het eerste dat mij aan deze horoscoop opvalt (een gegeven dat niet verandert als je zijn geboortetijd 2 uur terug of vooruit spoelt), is het feit dat alle planeten nocturnaal staan, onder de horizon. Ik sla aan op deze symboliek. Dit heeft vooral te maken met het thema ‘onzichtbaarheid’ (iets is er wel, maar je ziet het niet). Pete verkeert op dit moment nog relatief buiten het zicht van de landelijke media, omdat die zich in dit stadium vooral richten op kandidaten die al landelijke bekendheid genieten. In de landelijke polls vinden we Pete in de achterhoede (op 7% tegen bijvoorbeeld Biden die landelijk op 27% staat), maar in Iowa, waar in februari 2020 de eerste voorverkiezingen zijn, staat hij op de tweede plaats, vlak achter Warren (met een gemiddelde score van 18 procent en een trendlijn die duidelijk opwaarts gaat (bron: www.realclearpolitics.com). De uitslag van Iowa is bijna altijd een game changer: wie daar -eventueel uit het niets- boven komt drijven, heeft daarna de wind mee. Gevestigde namen die daar tegenvallen, kunnen daarna vaak hun spullen pakken; de media/geld dynamiek gaat tegen hen werken.

Met de zon in steenbok, ascendant in maagd en alle planeten nocturnaal wijst alles erop dat Mayor Pete in alle (relatieve) stilte, buiten het zicht van de landelijke media, keihard aan het werk is om een solide basis onder democraten in Iowa te bouwen. Een eerder ook door Obama beproefde strategie. Of dit gaat lukken, valt natuurlijk te bezien, maar ALS het hem lukt om als eerste of tweede over de streep te komen in Iowa, is hij mijns inziens wel een heel serieuze kandidaat voor daarna. Niet alleen vanwege de hiervoor beschreven media/geld dynamiek die dan op gang komt, maar ook nog om een andere reden. Mayor Pete heeft veel dat voor hem pleit in de Amerikaanse politiek: hij is verstandig, heeft op de goede universiteiten gezeten, is kerkelijk belijdend, een oorlogsveteraan, zegt verstandige dingen, is jong, fris, down to earth en vooral ook: een moderate democratic, iemand die voor conservatieve kiezers aanvaardbaar kan zijn. Echter…. hij is ook homo. Is Amerika daar klaar voor? Als hij in Iowa wint of dichtbij komt, zou het onverwachte antwoord op deze vraag wel eens JA kunnen luiden. Iowa is een rurale staat in het midwesten, bekend om zijn mais en van oudsher conservatief (dat geldt in meerderheid ook voor de democraten die er wonen!). Ik zou denken: als hij daar kan winnen, dan is ie binnen. Immers, voor een democratische kandidaat gaat het er niet om populair te zijn in stedelijke staten aan de kust (daar winnen ze toch wel), maar om the heartland te veroveren, de conservatieve staten die niet aan de kust liggen. Mayor Pete lijkt dus goed op weg.

Buttigieg, Trump en de horoscoop van Amerika

Wat voor man is het verder? Waar zou Amerika nog meer op aan kunnen slaan? De hardwerkende, stille kracht op de achtergrond, lijkt op het eerste oog meer een figuur voor de Duitse dan voor de Amerikaanse politiek, waar men (ook) van extraversie en show houdt. In het verleden is optimisme een belangrijke eigenschap voor presidentskandidaten gebleken. Trump vormde hierop een belangrijke uitzondering. Nu zou je optimisme als een generiek belangrijke eigenschap voor politici kunnen zien (hoewel je dat in deze tijden niet meer zou zeggen), maar in Amerika is optimisme, de Amerikaanse variant van ‘wir schaffen das’, een diepe en belangrijke culturele waarde. Wie als Europeaan wel eens met Amerikanen heeft gewerkt, herkent dit: het vaak aan naïviteit grenzende optimisme om zaken te regelen, aan te pakken of te verbeteren. In de horoscoop die vaak wordt gebruikt om het geboortemoment van de Verenigde Staten aan te duiden (het goedkeuren door het Congres van de Verklaring van onafhankelijkheid op 4 juli 1776 in Philadelphia) zien we boogschutter op de ascendant.

Terzijde: over de horoscoop van Amerika (en Trump)

De Engelse astroloog Nick Campion heeft wel eens beweerd, met kracht van argumenten, dat de horoscoop van de VS niet kan kloppen, maar in mijn ervaring is deze (niettemin) uitermate bruikbaar en passend. We zien boogschutter op de ascendant, die o.a. het grenzeloos optimistische vertegenwoordigt en het wereldwijd uitdragen van bepaalde (democratische) waarden. Dit laatste verwijst ook naar de maan in Waterman, die tevens het egalitaire in cultureel opzicht benadrukt (Lincoln in de Gettysburg address in 1863: “All men are created equal”) en het feit dat men een hang naar verandering en innovatie kent (denk aan Amerika als bakermat van technologische vernieuwing). Daarnaast valt de sterke kreeft energie op, met o.a. zon in kreeft op cusp 8. Ik ken geen ander land dat zo obsessief is ten aanzien van de eigen veiligheid (ook al lang voor 9/11) en waar de cultuur zo sterk wordt gekenmerkt door verborgen angsten, bijvoorbeeld voor alles wat vreemd is, voor de apocalyps, voor het complot, etc. Kijk bijvoorbeeld naar wat Hollywood produceert, maar ook naar het wapendebat, om een indruk te krijgen van de Amerikaanse psyche op dit vlak. Een onderliggend gevoel van onveiligheid doordesemt de Amerikaanse cultuur, een gevoel overigens waar Trump’s persoonlijke horoscoop naadloos op aansluit (met zijn planeten in kreeft, met name de conjunctie Venus/Saturnus die in een nauwe conjunctie staat met Mercurius in het achtste huis van de horoscoop van het land). Trump heeft, in mijn optiek, met zijn persoonlijke kreeft-thematiek (die bij hem -ook- ‘onder de motorkap’ van zijn polemische buitenkant zit), het 8e huis thema in de landhoroscoop stevig geactiveerd. ‘The Wall’ zijnde de meest concrete uitwerking van dit thema: het pantser dat moet beschermen tegen het gevaar dat van buiten komt.

Hoewel Trump duidelijk een andere snaar raakt in de horoscoop van Amerika (die van de kreeft thematiek), zou Mayor Pete in staat kunnen zijn weer de snaren te activeren waar Amerikanen ALTIJD gevoelig voor blijken: die van hoop en vertrouwen in de toekomst (boogschutter ascendant) en de drang naar verandering en vernieuwing (maan in Waterman, Uranus op de descendant). Pete’s maan in boogschutter staat op 7 graden van de ascendant van de landhoroscoop, in het 12de huis. Hoewel de orb enigszins ruim is (7 graden), zie ik deze stand toch als gunstig. Hij staat voor het nieuwe begin. Met uranus in een nauwe conjunctie met zijn maan, wordt dit nieuwe begin ook gekenmerkt door vernieuwing en verandering. Deze kan bij Pete allerhande vormen aannemen, maar het feit dat hij homoseksueel is een mogelijke uiting hiervan.

Veel grote momenten in de geschiedenis van Amerika hebben benadrukt dat ‘alles mogelijk is’, een grenzeloos optimisme dat vaak samengaat met emancipatie- en vernieuwingsdrang, denk aan de onafhankelijkheidsverklaring (toekenning van mensenrechten), aan Martin Luther King met zijn 'I have a dream' speech en meer recent Obama met zijn campagne gericht op verandering. Pete Buttigieg is op het eerste oog wellicht niet een heel voor de hand liggende kandidaat voor het presidentschap, maar in het licht van de Amerikaanse geschiedenis EN kijkend naar de synastrie van zijn horoscoop met die van Amerika, heeft hij misschien toch meer mee dan je aanvankelijk zou denken. Houd die man dus in de gaten.

Nu maar eens afwachten, hoe ver Mayor Pete gaat komen. Als hij doorgaat naar de tweede ronde, zal ik een vervolg schrijven op dit artikel en dieper op zijn geboortehoroscoop ingaan en de synastrie met de horoscoop van Amerika. Dit verhaal wordt waarschijnlijk vervolgd.

Op November 11, 2019