SoulNature


Walvisplein 79 1317 JZ Almere
06 28085699 Klik om te bellen

Voor geboortehoroscopen of wat er NU speelt
Psychologie ondersteund door astrologie
Astrologische masterclasses

Over SoulNature

Algemeen

SoulNature (Peter Thijssens) - Astroloog, Psychosociaal Therapeut, Accredited Journey Practitioner, PSYCH-K Facilitator en opsteller.

SoulNature combineert spiritualiteit (Soul) met psychologie (Nature), de integratie van je Hogere Zelf met je (schijnbaar) afgescheiden ik. SoulNature ondersteunt mensen die vast lopen in hun leven om die crisissituatie te gebruiken om zichzelf te bevrijden van patronen die hen niet meer dienen. Dat bestaat uit 3 aspecten:

  • transformeren van beperkende overtuigingen
  • loslaten van emotionene blokkades en,
  • daaruit volgend, gezonder gedrag ontwikkelen.

Hoe vrijer je zelf bent hoe groter jouw meerwaarde voor de wereld is.

Astrologie

Astrologie is één van de instrumenten die ik daarbij gebruik.

In de discussie of gedrag voortkomt uit nature of nurture vind ik de volgende driedeling goed werkbaar:

  • een deel is genetisch
  • een deel is wat ik temperament zou willen noemen en
  • een deel is aangeleerd (opvoeding, familiepatronen).

De geboortehoroscoop is jouw blauwdruk, het laat de temperament-kant zien; het laat je zien met welke 'gereedschapskist' je geboren bent, wat je natuurlijke behoeften zijn en uitdagingen zijn. Met deze 'gereedschapskist' reageer je op de situaties die je in je (prille) leven ontmoet (iemand met een vurige aard zal b.v. anders met situaties omgaan dan iemand die van nature al bedachtzaam is).

Alles wat je aangeleerd hebt, kun je afleren; je blauwdruk, je natuurlijke behoeftepatroon, verandert niet, al kan het op andere manieren worden ingezet. Als je weet wat jouw natuurlijke behoeften zijn en wat niet, dan weet je ook wat je aan te pakken hebt en wat niet. Hoe meer je je natuurlijke behoeftepatroon (horoscoop) kunt leven, hoe gelukkiger je je zult voelen.

Astrologische Consulten

Qua astrologie kun je bij mij terecht voor:
- duidingen van de geboortehoroscoop (psychologische duiding)
- voorspellende astrologie
- relatie-astrologie
- uurhoek-astrologie: specifieke vragen voor de komende 6 - 12 maanden, gebeurtenishoroscopen
- solaren en lunaren (jaar- en maandhoroscopen)
Zowel mondeling als schriftelijk.

Psychologisch-astrologische consulten

Ik gebruik astrologie vaak als onderdeel van mijn psychologische praktijk; astrologie is daarbij dus een hulpmiddel om jezelf te leren begrijpen. In de psychologische consulten richt ik me, zoals hierboven aangegeven, met name op het doorbreken van belemmerende patronen, wat leidt tot Zelf-bevrijding.

Ik ga er van uit dat we precies zo zijn als dat we horen te zijn en dat alles wat we nodig hebben al in ons aanwezig is ... we zijn alleen iets anders gaan geloven.

Opleidingsinformatie

Ik heb 10 jaar astrologie gestudeerd bij Karen Hamaker-Zondag.

Foto's

2017

SoulNature in het kort

's avonds geopend

Ja

In het weekend geopend

Ja

Beschikbaar voor evenementen

Ja

Soort horoscoop

Babyhoroscoop
Geboortehoroscoop
Jaarhoroscoop
Kinderhoroscoop
Relatiehoroscoop

Diensten

Astrologisch consulten
Cursussen
Lezingen

Onze locatie

SoulNature


Walvisplein 79 1317 JZ Almere
06 28085699 Klik om te bellen